Master dissertations 2007-2008

DESMAREZ T. & VAN AUDENHOVE W.
Boutverankering van multi-directionele vezelcomposietwapening bij betonversterking

IVENS A.
Van vliegasbeton tot geopolymeerbeton

VAN DEN HEEDE P.
Porositeit en transporteigenschappen van ‘groene’ betonsoorten

VAN HAECKE S. & WILLEMYNS B.

Alternatieve oplossingen voor de realisatie van consoles aan geprefabriceerde betonelementen

VERSTRAETEN F.
Zelfverdichtend beton doorgelicht met ultrasone metingen

WUYTACK N.
Microbiologisch geïnduceerde carbonatatie van kalkmortels