Master dissertations 2010-2011

BRAEM E.
Invloed van de mengprocedure op de eigenschappen van ultrahogesterktebeton

DECOCK R.
Studie van de effecten van brand op de stabiliteit van de structuur van ondergrondse parkeergarages

DE MAERSSCHALCK J.
De sterkteontwikkeling van volledig recycleerbaar beton met een combinatie van traditioneel portlandcement en calciumaluminaatcement

DE SCHOESITTER P.
Feasibility of externally bonded CFRP for cathodic protection

DESOETE R.
Onderzoek van kleurschakeringen van aan brand blootgesteld beton

DE VLEESCHOUWER M.
Numerieke analyse van betonkolommen blootgesteld aan brand

DE WIT A.
Behavior and structural design of concrete structures exposed to fire

DIJKMANS K.

Dwarskrachtsterkte van geprefabriceerde voorgespannen holle vloerelementen volgens EN 1168

PACCO D.
Kwantificering en reologische studie van de aftekening van de wapening bij verticale wanden in zelfverdichtend beton

SNOECK D.
Zelfhelend beton door combinatie van microvezels met reactieve stoffen

VAN ACKER P.

Invloed van de mengprocedure op de eigenschappen van traditioneel cementgebonden materialen

VAN ALBOOM T.
Kwantitatieve evaluatie van zelfheling in beton

VANOOTEGHEM M.
Duurzaamheid van beton met alkali-geactiveerde slak uit de jaren 50: Het Purdocement

VANOPPEN W.
Evaluatie van polyurethaan als zelfhelend agens in beton met behulp van micro-CT

VERLE P.

Het gebruik van secundaire slakken in volledig recycleerbaar beton