ERC Starting Grant voor Ruben Van Coile

(26-11-2022) De European Research Council (ERC) heeft Ruben Van Coile een Starting Grant toegekend voor zijn onderzoeksvoorstel AFireTest.

De European Research Council (ERC) heeft Ruben Van Coile een Starting Grant toegekend voor zijn onderzoeksvoorstel AFireTest. De projectduur is 5 jaar en heeft een totaalbudget van 1.5 miljoen euro, goed voor het financieren van 3 PhDs en 2 PostDocs.

Een ERC grant wordt als zeer prestigieus beschouwd. De ERC geeft aan met het toekennen van de onderzoeksbudgetten "de allerbeste, creatieve onderzoekers van alle nationaliteiten en leeftijden van overal ter wereld" te willen ondersteunen om "wetenschappelijke excellentie in Europa te stimuleren".

Introductie tot het project AFireTest

Duurzaamheid en energie-efficiëntie zijn centrale eigenschappen van nieuwe gebouwen. Hoogwaardige beglazing, massiefhoutproducten en andere innovaties veranderen de manier waarop we bouwen. Momenteel gaan we ervan uit dat onze bestaande gestandaardiseerde testmethoden en ontwerpvoorschriften voldoende zijn om ervoor te zorgen dat de groene gebouwen die we bouwen ook brandveilig zijn. We vergeten dat belangrijke gestandaardiseerde testmethoden hun oorsprong hebben in de late 19e eeuw en nooit zijn ontwikkeld met het oog op het karakteriseren van de innovatieve bouwproducten van de 21ste eeuw. We negeren dat onze ontwerpvoorschriften voornamelijk gebaseerd zijn op het leren uit rampen, wat betekent dat de voornaamste strategie voor het waarborgen van brandveiligheid in gebouwen een strategie van "afwachten" is.

Binnen AFireTest ontwikkelt het onderzoeksteam van Ruben de nodige methoden en tools voor een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van brandtesten en brandveiligheid in gebouwen. Er zal een concept van "Aangepaste Brandproeven" (Adaptive Fire Testing) worden ontwikkeld waarbij brandtesten worden aangepast aan de specifieke kenmerken van het bouwproduct en de toepassing ervan, waardoor een gedetailleerd inzicht in de brandprestaties mogelijk wordt. Deze proefmethode zal worden geïntegreerd in een risico-evaluatie van de brandveiligheid van gebouwen, waardoor de stap kan worden gezet naar een gebouwspecifieke evaluatie van brandveiligheid. Ten slotte zullen de kosten en baten van het nieuwe raamwerk voor brandveiligheid worden geëvalueerd en vergeleken met de huidige aanpak. Hierdoor zal duidelijk worden of de technische baten van de voorgestelde nieuwe methode voor brandveiligheid de noodzakelijke investeringen voor het operationaliseren ervan rechtvaardigen.

AFireTest