FWO Senior research project voor Prof. Wouter De Corte

(06-12-2022)

Op 6 december werd aan het FWO Senior onderzoeksproject " Een geïntegreerde statisch-dynamische structurele optimalisatiemethode voor het ontwerp van voetgangersbruggen", getrokken door de KULeuven en mede ondersteund door Prof. Wouter De Corte, financiering toegekend voor twee doctoraatsonderzoekers, waarvan één gehuisvest aan onze vakgroep.