Qihao Sun vervoegt onze vakgroep

(25-01-2023)

Qihao Sun vervoegde onlangs onze vakgroep voor twee jaar als CSC-beursstudent. Hij gaat het mechanisme en de preventie van voortschrijdend bezwijken in segmentele tunnelbekledingen onderzoeken. Hij wordt begeleid door Wouter De Corte en Luc Taerwe aan de Universiteit Gent en door Liu Xian aan Tongji University.