Ontwikkeling van prestatie-indicatoren

Omschrijving opleiding

Waar publieke en non-profit-instellingen in het verleden traditioneel enkel rekenschap dienden af te leggen over de juiste besteding van de middelen volgens de toepasselijke regels (opvolging van de uitvoering van het budget), worden zij vandaag de dag steeds meer gevraagd verslag uit te brengen over hun performantie en resultaten. Deze uitgebreide functie wordt accountability, of letterlijk vertaald "rekenplicht" genoemd. Ook binnen de organisaties zelf wordt steeds meer en meer gebruik gemaakt van prestatie-indicatoren.

Tijdens deze opleiding wordt, vertrekkende vanuit een algemeen theoretisch kader en geïnspireerd op een aantal praktijkcases, een algemene methodiek aangereikt voor het ontwikkelen van prestatie-indicatoren. Hierbij zullen o.a. volgende aspecten aan bod komen:

  • Afbakening van werkingsdomeinen
  • Criteria voor goede prestatie-indicatoren
  • Mogelijks perverse effecten van prestatie-indicatoren

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, directeurs, managers, projectverantwoordelijken,…) en toezichtshoudende instanties uit de publieke en non-profitsector.

 

Praktische informatie

De volgende datum voor deze opleiding wordt later bekendgemaakt. Indien u verwittigd wil worden, dan kunt u een mailtje sturen naar
Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit
Sint-Pietersplein 7
9000 Gent

Om ervaringsuitwisseling en bijhorende intervisie tussen de deelnemers mogelijk te maken wordt het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding beperkt tot 15.

De deelnamekost bedraagt € 105 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie en koffiepauze.

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u per post of elektronisch de factuur toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend schriftelijk, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door Dhr. Christophe Vanhee, senior wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën, Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee heeft reeds meegewerkt aan diverse projecten rond dit onderwerp.