Perspectieven

De vakgroep bestudeert sedert lang de economische problemen die gepaard gaan met de overgang van plan naar markt en recentelijk ook het belang van instituties in economische ontwikkeling. Specifieke onderzoeksdomeinen zijn:

 • De economische gevolgen van graduele en big bang hervormingen;
 • De determinanten van buitenlandse directe investeringen;
 • Het belang van formele instituties (private eigendomsrechten, grondwet, financiële instituties, politieke en
  economische vrijheden etc) voor economische uitkomsten;
 • Het belang van informele instituties (vertrouwen, reciprociteit, sociaal kapitaal, corruptie, ondernemingsklimaat)
  voor economische uitkomsten;
 • Overheidsefficiëntie;
 • Het belang van instituties voor de relatie tussen welvaart en milieu-uitkomsten.

Een gedeelte van het onderzoek binnen de cluster internationale economie is specifiek toegespitst op het effect van verschillende financiële systemen op economische uitkomsten. Daarbij wordt aandacht besteed aan volgende thema's

 • Oorzaken, anatomie en gevolgen van financiële crisissen in de interbancaire markt;
 • Het belang van marktdiscipline in bankmarkten;
 • De effecten van depositoverzekering op bank- en deponentengedrag;
 • Efficiëntie van financiële instellingen (zowel technische efficiëntie als risico-return efficiëntie;
 • Werking van IPO markten;
 • Vergelijken van venture capital in verschillende landen.