Perspectieven

Het onderzoek van de vakgroep in dit teamn betreft de impact van economische integratie op productiviteit en sociaal-economische ongelijkheid en het verband tussen inkomensongelijkheid, herverdeling en economische groei.
In het bijzonder komen hierbij de volgende aspecten aan bod :

  • de loon- en tewerkstellingseffecten van economische integratie bij imperfecte arbeidsmarktconcurrentie;
  • de determinanten van internationale migratie en het effect van migratie op economische ontwikkeling;
  • het effect van goederen- en factormobiliteit op het belastings-en herverdelingsbeleid bij ruimtelijke externaliteiten;
  • het schatten en het verklaren van overheidsefficiëntie;
  • het effect van collectief arbeidsmarktoveleg en productmarktliberalisering op het innovatiegedrag en de productiviteit van de ondernemingen;
  • het effect van inkomensherverdeling op economische groei;
  • het internationaliseringsgedrag van (Belgische) ondernemingen;
  • het arbeidsmarkteffect van directe buitenlandse investeringen op (ondernemingen in) het bronland;
  • de effecten van buitenlandse directe investeringen op de productiviteit van lokale bedrijven;
  • de rol van multinationals als verspreider van kennis in de Europese Unie.