Perspectieven

Het onderzoek van de vakgroep concentreert zich op :

  • het gebruik van marktconforme instrumenten in het milieubeleid (milieubelastingen, vrijwillige initiatieven, verhandelbare emissierechten);
  • het gebruik van kosten/baten analyses in publieke milieuinfrastructuur (investeringen in waterbeheersing, mobiliteitsvraagstuk);
  • de relatie energie en klimaat en de transitieproblematiek naar een duurzame, low carbon en low energy economie;
  • de relatie tussen internationale handel en milieu.