Externe wetenschappelijke dienstverlening

De externe dienstverlening bestaat in hoofdzaak uit het actieve lidmaatschap en/of voorzitterschap van diverse adviesraden, commissies, redactieraden, raden van bestuur, enz. en uit refereeing van artikels voor wetenschappelijke tijdschriften.

Professor Glenn Rayp:

  • Expert Centrale Raad voor het bedrijfsleven

Professor Koen Schoors:

  • Raad van Bestuur VOSEKO (alumnivereniging)
  • Raad van Bestuur CCBLR (Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgoise Russe)
  • Raad Van Bestuur sociaal artistieke VZW De Vieze Gasten
  • Raad van Bestuur Trividend (investeringsmaatschappij voor de sociale economie)
  • Raad van Bestuur Gigarant (kredietwaarborgen voor grote kredieten)
  • Raad van Bestuur Energent (coöperatieve voor duurzame energieproductie) 

Professor Johan Albrecht:

  • Senior fellow Itinera Institute