Perspectieven

De groep rond Prof. M. Vanhoucke wil zich verder ontplooien op het gebied van optimisation modelling en algorithmic design. Meer bepaald zullen de domeinen project scheduling en capaciteitsplanning en scheduling in de ziekenhuissector uitgediept worden. Verdere informatie kan men vinden op www.projectmanagement.ugent.be

projectmanagement.png