Opleidingsonderdelen

De onderwijsopdracht van de Vakgroep Financiële Economie omvat het doceren van cursussen, het begeleiden van studenten, het geven van oefeningen, het examineren van studenten en het begeleiden van eindverhandelingen. Hierna volgen de vakken die door de leden van de vakgroep worden verzorgd.

laatste update: 15-03-2017

Lesgever

Studiegids 2016

Aanbodsessies en werkvormen

Bart Chiau

  Levensverzekeringen (F710071) SEM 1 [nl]
  Persoonlijke financiële planning (F710369) SEM 1 [nl]
  Verzekeringsmanagement (F710307) SEM 1 [nl]
  Fiscaliteit van financiële producten (F710042) SEM 1 [nl]

Frank De Jonghe

  Financieel risicomanagement (F000717) SEM 1 [en]
  Financieel risicomanagement (F000735) SEM 1 [en]

Selien De Schryder

  Monetaire economie (F000728) SEM 2 [en]

William De Vijlder

  Economische analyse van financiële markten (F000682) SEM 1 [en]
  Economische analyse van financiële markten (F000764) SEM 1 [en]

Michael Frömmel

  Topics in het empirisch onderzoek in finance (F000725) SEM 2 [en]
  Gevorderde beleggingsleer (F000719) SEM 2 [en]
  Gevorderde beleggingsleer (F000734) SEM 2 [en]
  Beleggingsleer (F000683) SEM 1 [en]
  Beleggingsleer (F000716) SEM 1 [en]

Dries Heyman

  Finaliteitskeuze finance and risk management (F710138) SEM 2 [nl]
  Topics in het empirisch onderzoek in finance (F000725) SEM 2 [en]
  Topics in voortgezette ondernemingsfinanciering (F000727) SEM 2 [en]
  Voortgezet portefeuillebeheer (F000789) SEM 2 [en]
  Financieel risicomanagement (F710311) SEM 1 [nl]
  Internationaal financieel management (F710310) SEM 1 [en]

Koen Inghelbrecht

  Voortgezet portefeuillebeheer (F000789) SEM 2 [en]
  Onderzoeksmethoden in finance (F710174) SEM 1 [nl]
  Onderzoeksmethoden in finance (F710312) SEM 1 [nl]
  Beleggingsanalyse en portefeuillebeheer (F710203) SEM 1 [en]
  Beleggingsanalyse en portefeuillebeheer (F710309) SEM 1 [en]

Jos Meir

  Finaliteitskeuze finance and risk management (F710138) SEM 2 [nl]
  Actuele financiële topics (F710368) SEM 2 [nl]
  Financiële markten en producten (F710038) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden: bachelorproef (F710165) SEM 2 [nl]
  Financiële markten en producten (F710038) SEM 1 [nl]
  Handels- en financiële verrichtingen (F710217) SEM 1 [nl]
  Bank management (F710308) SEM 1 [nl]
  Persoonlijke financiële planning (F710369) SEM 1 [nl]
  Beheer en controle van financiële instellingen (F710009) SEM 1 [nl]

Gert Peersman

  Actuele economische problemen (F000236) SEM 2 [nl]
  Actuele economische problemen (F000866) SEM 2 [nl]
  Seminariewerk: drie thema's te kiezen uit de arbeidseconomie, macro-economie, monetaire economie, internationale economie of milieu-economie. (F000542) SEM 2 [nl]
  Monetaire economie (F000728) SEM 2 [en]
  Monetair beleid (F000568) SEM 1 [nl]
  Monetaire economie (F000196) SEM 1 [nl]
  Monetaire theorie en beleid (F000765) SEM 1 [nl]

Hannes Stieperaere

  Bank management (F710308) SEM 1 [nl]

Luc Van Cauter

  Financiële wetgeving en governance (F710040) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden: bachelorproef (F710165) SEM 2 [nl]

Gerrit Van Daele

  Verzekeringen (F710285) SEM 2 [nl]
  Verzekeringsrecht (F710143) SEM 2 [nl]
  Verzekeringsmanagement (F710307) SEM 1 [nl]
  Bedrijfsrisicomanagement en verzekeringen (F710008) SEM 1 [nl]

Rudi Vander Vennet

  Bank- en financiewezen (F000600) SEM 2 [nl]
  Financiële markten en instellingen (F000093) SEM 2 [nl]
  Politieke economie (A003411) SEM 2 [nl]
  Politieke economie (B000412) SEM 2 [nl]
  Politieke economie (K000311) SEM 2 [nl]
  Ethiek en governance in financiële instellingen (F000788) SEM 2 [en]
  Topics in het empirisch onderzoek in finance (F000725) SEM 2 [en]
  Beheer van financiële instellingen (F000722) SEM 1 [en]
  Economische analyse van banken (F000681) SEM 1 [en]

Jessie Vantieghem

  Bank management (F710308) SEM 1 [nl]