Perspectieven

De onderzoeksgroep focust op state-of-the-art onderzoek naar groei van hightech innovatieve starters en pre-starters.
Daarnaast is er bijzondere aandacht voor de rol van intermediairen (technologische intermediairen, VCS, raden van bestuur) en academisch ondernemerschap.