Dr. Charlotte DE CORTE

Het doctoraat van Charlotte De Corte legt zich toe op de morele dimensies van consumentengedrag. Ze onderzoekt hoe moreel geladen informatie op verschillende wijze verwerkt kan worden binnen het kader van de duale processen theorie en gaat uiteindelijk dieper in op hedendaagse onderwerpen binnen onethisch consumentengedrag, zoals digitale piraterij, en een hedendaags onderwerp binnen ethisch consumentengedrag zoals aankoopgedrag van Fair Trade producten. Daarenboven onderzoekt ze ook beslissingsgedrag van consumenten in de supermarktomgeving, zoals het kiezen van een wachtrij aan de kassa.