Ignazio ZIANO

Ignazio Ziano bestudeert wat er gebeurt met consumptiepatronen wanneer consumenten worden blootgesteld aan de meningen van andere mensen (vooral bij een consensus, wat een grote meerderheid inhoudt). Hij vindt dat een consensus een interessante invloed uitoefent op de verwachtingen die mensen hebben van producten en andere consumenten, en dit verandert de manier waarop zijn producten aankopen, afhankelijk van de situatie.