Lana MULIER

Veel perceptuele heuristieken zijn onderdeel van irrationeel en onbewust consumentengedrag. Sommige van deze vertekeningen kunnen verklaard worden door een evolutionaire psychologische achtergrond die gerelateerd zijn aan fundamentele menselijke motivaties en emoties. Dit perspectief valt dus onder evolutionaire rationaliteit en omvat heuristieken zoals de looming bias en de aversie voor verlies heuristiek. Lana Mulier onderzoekt deze vertekeningen op innovatieve wijze, in het bijzonder door het gebruik van fysiologische en neuropsychologische onderzoeksmethoden, zoals eye tracking, facereading, EEG en EMG. Deze inzichten kunnen bijgevolg bijdragen tot het domein van de affectieve consumenten neurowetenschap en kan uiteindelijk toegepast worden om reclamecampagnes te verbeteren.