Laurence VAN SEVEREN

Het doel van Laurence Van Severen’s onderzoek is om het verband te onderzoeken tussen fluctuaties in bedrijfscycli en responsstijlen op marktonderzoek. Omdat economische recessies extreme onzekerheid teweegbrengen en resulteert in een gevoel van verlies van controle over gewenste uitkomsten poneert ze dat recessies ervaren worden als een persoonlijke dreiging die bijgevolg leiden tot een overdreven overtuiging van persoonlijke opinies.