Nanouk VERHULST

Nanouk Verhulst onderzoekt hoe onbewuste processen, zoals het niveau van neurotransmitters, een invloed kunnen uitoefenen op hoe consumenten een dienst percipiëren en ervaren (vb. een restaurantbezoek).