Reclame, merkbeleid en communicatie

Effectiviteit van reclame en communicatie, merkenbeleid, merkpersoonlijkheid, merken co-creatie, originaliteit en innovatie, persuasieve communicatie, sociale invloed, sociale media reclame, product placement