Prof. Dr. Anneleen VAN KERCKHOVE

Anneleen Van Kerckhove is als Assistant Professor verbonden aan de Vakgroep Marketing, Universiteit Gent sinds 2015. Voordien was zij verbonden aan diezelfde vakgroep als postdoctoraal onderzoeker (FWO fellow). Haar doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen behaalde zij eveneens aan de UGent.

 

Anneleen onderzoekt issues in consumentengedrag met praktische of maatschappelijk relevante implicaties. Ze is voornamelijk geïnteresseerd in de invloed van (1) omgevingsfactoren op de evaluaties en keuzes die consumenten maken, en (2) de invloed van marketing elementen (zoals verpakkingsontwerpen, gezondheidsclaims, verkoopskanalen) op percepties, voedingskeuzes en eetgedrag.