Dieter OOSTERLINCK

Dieter Oosterlinck onderzoekt de waarde van Bayesiaanse methoden voor beslissingen in het domein van marketing. Hoewel dit ingebed is in het domein van data analytics ligt de toepassingsgerichte focus op prijszetting.