Matthias BOGAERT

Matthias Bogaert tracht het gedrag van klanten te voorspellen met behulp van sociale media data. Hij focust zich op de toegevoegde waarde van sociale media bovenop traditionele bronnen van data. Verscheidene applicaties (zoals event attendance, tie strength and sport prediction) worden aangewend om de voorspellende kracht van sociale media aan te tonen.