Over de vakgroep

Over ons

De vakgroep Marketing is één van de negen vakgroepen die werkzaam zijn binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent.
Ze is verantwoordelijk voor academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening in het domein marketing.

De verschillende onderzoeksteams van de vakgroep bestaan uit gedreven onderzoekers die willen bijdragen tot de uitbouw van een competitieve en dynamische Vlaamse economie.

De vakgroep wil zowel voor de studenten als voor de personeelsleden een creatieve, dynamische en stimulerende omgeving creëren waarin zij zich ten volle kunnen ontplooien.

vakgroepfoto

Marketing is: een organisatiefunctie en omvat alle processen die waarde voor de klanten creëren, communiceren en leveren, en dient om de klantrelaties te beheren ten gunste van de organisatie en de stakeholders.
(Bron: American Marketing Association, 2004)

Dienstverlening

  De leden van de vakgroep Marketing verzorgen naast hun onderwijs en onderzoek tevens belangrijke dienstverlenende taken aan de gemeenschap. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen een extern en een intern luik (dienstverlening binnen de Universiteit Gent).

   

   

  Externe dienstverlening

  De externe dienstverlening bestaat in hoofdzaak uit het actieve lidmaatschap en/of voorzitterschap van diverse werkgroepen, commissies, redactieraden, ... en uit reviewen van artikels voor wetenschappelijke tijdschriften.

   

  Interne Dienstverlening

  De interne dienstverlening omvat enerzijds wetenschappelijke dienstverlening (hoofdzakelijk de begeleiding van doctoraatsonderzoek) en anderzijds een divers aantal taken op het vlak van het beheer en de administratie van de faculteit en de universiteit.

  De leden van de vakgroep Marketing zijn ook actief lid van allerhande facultaire en universitaire commissies (opleidingscommissies, bibliotheekcommissie, informaticacommissie, commissie internationalisering, doctoraatscommissie, stuurgroep voor de informaticatoepassingen van de Centrale Studentenadministratie, adviescommissie voor Studie en Topsport, ...)

   Gerelateerde inhoud