Patrick De Pelsmacker

E-mail
patrick.depelsmacker@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Marketingcommunicatie

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie

Functie
buitengewoon hoogleraar
Adres
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 35 63
Telefoon Secretariaat
09 264 34 96
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.