Mirjam Knockaert

E-mail
mirjam.knockaert@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Bedrijfskunde
Ondernemerschap
Business planning: integratieproef

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie

Functie
hoofddocent
Adres
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 34 59
Telefoon Secretariaat
09 264 34 96
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.