Jolien Roelandt

E-mail
jolien.roelandt@ugent.be
Categorie
praktijkassistent
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie

Functie
wetenschappelijk medewerker
praktijkassistent
Adres
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 79 59
Telefoon Secretariaat
09 264 34 96
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.