Vacature Projectmedewerker Onderwijs van de toekomst Opleiding Handelsingenieur

Vacature Projectmedewerker Onderwijs van de toekomst Opleiding Handelsingenieur

 • Projectmedewerker om het onderwijs van de toekomst voor de opleiding handelsingenieur mee vorm te   geven
 • Type tewerkstelling: Contract van bepaalde tijd
 • Geboden barema:  WM1 tot WM4 (masterdiploma) of PD1 tot PD4 (doctoraatsdiploma)
 • Diplomavoorwaarde: Master of Phd

Het Apollo 8-project van de UGent, dat verwijst naar 8 strategische onderwijsprojecten die worden uitgevoerd van november 2021 tot oktober 2023, voorziet middelen voor het future-proof maken van een aantal pilootopleidingen. Binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde werd de opleiding Handelsingenieur/ Business Engineer geselecteerd als pilootopleiding. De context van Apollo 8 en info over “Project 3: Future-proof UGent opleidingen” kan je verder nalezen. 

JOUW OPDRACHT

Jouw opdracht bestaat uit onderstaande taken die gekoppeld zijn aan Project 3 ‘Future Proof UGent opleidingen’ van de Apollo 8-projecten:

 • Herdenken van de rol van ondersteunende wetenschappen en technisch georiënteerde vakken in de opleiding handelsingenieur
 • Balans tussen opleidingsspecifieke competenties en generieke competenties onderzoeken en optimaliseren
 • Uitwerken leerlijn rond duurzaamheid in de opleiding samen de coördinator duurzaamheid van de opleidingscommissie
 • Internationalisation@Home initiatieven initiëren en ondersteunen in bachelor HI
 • Contacten leggen met ENLIGHT partners en mogelijks doubles degrees uitwerken voor de master Business Engineering
 • Lesgevers ondersteunen bij het omvormen van hun groepsopdrachten volgens de principes van challenge-based education.

Voor deze taken werk je nauw samen de voorzitter en secretaris van de opleidingscommissie Handelsingenieur, de kwaliteitsdienst onderwijsondersteuning en de dienst Internationalisering van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

JOUW PROFIEL
 • Je bent houder van een diploma van master of hebt een PhD op zak. Een vooropleiding handelsingenieur en/of lerarenopleiding is een bijkomende troef.
 • Je hebt kennis van actuele, ook internationale onderwijsvernieuwingen in het hoger onderwijs
 • Je beschikt over uitstekende digitale vaardigheden
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Je kan innovaties en nieuwe projecten overtuigingsvol brengen en weet mensen hiertoe te mobiliseren
 • Je bent teamgericht
 • Je bent een dynamische en positief ingestelde persoonlijkheid
 • Je drukt je makkelijk uit in het Nederlands en het Engels (zowel schriftelijk als mondeling)

Je beschikt over voldoende technische kennis en/of ervaring op vlak van onderwijs; kent het onderwijs- en onderzoeksveld in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde; en beschikt over een netwerk in het werkveld, of bent in staat dit (verder) uit te bouwen.

Je hebt een talent voor plannen, coördineren en beheren. Je houdt ervan te inspireren en te motiveren, werkt en leert graag samen op een positieve manier. Je bent enthousiast om onbekend terrein te verkennen en ideeën om te zetten naar nieuwe initiatieven.

Je bent in staat een stevig onderbouwd dossier uit te schrijven en/of hebt ervaring met projectmanagement en -rapportering en het opzetten en beheren van partnerschappen.

ONS AANBOD

Wij bieden je een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd:

 • De looptijd is voor een korte periode van maximaal 18 maanden
 • De maximale einddatum van deze functies is 14/10/2023
 • De functie kan zowel deeltijds als voltijds opgenomen worden
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf  01/01/2022
 • De verloning gebeurt volgens barema WM1 tot WM4 of PD1 tot PD4. Meer informatie over onze salarisschalen
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking), een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen
 • Je werkt mee aan een uitdagend en veelzijdig project die het universitair onderwijs van de toekomst mee zullen bepalen
 • Je doet werkervaring op bij een gerenommeerde werkgever
 • Je komt terecht in een dynamisch, ambitieus en warm team en wordt ondersteund door ervaren collega’s die hun kennis graag met jou delen
OVER DE UGENT

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 80 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

INTERESSE?

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment  We aanvaarden geen sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

Vragen over online solliciteren? Bekijk de FAQ.

Solliciteer nu op deze functie.

 Volgende documenten dien je toe te voegen aan je sollicitatie:

 • In het veld ‘Cv’: je cv
 • In het veld ‘Motivatiebrief’: je motivatiebrief met daarin een duidelijke vermelding van
  • het project waarvoor je wil solliciteren: nl. ‘Project: Onderwijs van de toekomst opleiding HIR’
  • wat jouw voorkeur is naar looptijd van de arbeidsovereenkomst
  • wat jouw voorkeur is van % tewerkstelling
 • In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in je bezit)
 • In het veld “Andere documenten”: een referentiebrief, studieresultaten, … 

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

MEER INFORMATIE

Voor meer info over de functie kan je terecht bij Frederik Gailly, secretaris Opleidingscommissie Handelsingenieur (Frederik.Gailly@UGent.be - 09 264 9831).