Key Numbers

Lijst met de voornaamste telefoonnummers per Dienst / Vakgroep

Facultaire logistieke diensten

Kabinet van de Decaan

Internationalisering

  • 09 264 34 72

Facultaire Studentenadministratie

  • 09 264 79 27

Informatica-ondersteuning

  • VAN DEN POEL Dirk: Coördinator ICT (09 264 89 80)
  • Campus Tweekerken: 09 264 34 76
  • Campus Mercator:  09 243 29 99

Facultaire Bibliotheek

Communicatie & PR

Vakgroepen

Vakgroep Algemene Economie

Vakgroep Financiële Economie

Vakgroep Sociale Economie

Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit

Vakgroep Marketing

Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel Beheer

Vakgroep Innovatie, Ondernemerschap en Dienstenmanagement

Vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën

Vakgroep Personeels- en Organisatiemanagement