Onderzoeksdata beheren

Wat is research data management?

Een goede omgang met onderzoeksdata is een essentieel onderdeel van het onderzoeksproces. Dit is niet enkel belangrijk vanuit het oogpunt van onderzoeksorganisatie en -samenwerking maar ook vanuit het oogpunt van wetenschappelijke integriteit (transparantie van methodiek, reproduceerbaarheid, verifieerbaarheid en hergebruik).

Datamanagement: alle handelingen die ertoe leiden dat onderzoeksdata veilig, vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk zijn en blijven. 

Beleid

Sinds september 2016 heeft de UGent een beleidskader voor research data management.  Ook op Vlaams (FWO) en Europees (H2020) niveau is datamanagement een belangrijk onderdeel geworden van het beleid.

Datamanagement tools

Onderzoek en ethiek

Over ethiek binnen de wetenschap zijn reeds vele gedragscodes en richtlijnen uitgeschreven.  Een overzicht van de relevante teksten en meer informatie over o.a. de GDPR, vindt u via onderstaande link:

Voor specifieke vragen over de GDPR kan u terecht bij DOZA via:

Hulp

Wanneer u vragen heeft over datamanagement of u wenst meer begeleiding op maat van uw project dan kan u contact opnemen met: