Data delen

Data delen

Voordelen

Het volledig of gedeeltelijk open stellen van je onderzoeksdata heeft verschillende voordelen:

  • Het versnelt de verificatie en helpt de verspreiding van waardevolle onderzoeksresultaten;
  • A.d.h.v. beschikbare 'open' datasets kunnen collega-onderzoekers nieuw, innoverend en eventueel interdisciplinair onderzoek opstarten zowel nationaal als internationaal;
  • Het kan leiden tot data en onderzoek van een hogere kwaliteit met meer citaties voor zowel de publicaties als de bijbehorende datasets;
  • De vindbaarheid van onderzoeksresultaten kan er voor zorgen dat mensen meer vertrouwen krijgen in de wetenschap en participatie in wetenschappelijk onderzoek (citizen science) gestimuleerd wordt.

Beperkingen

Wanneer je data deponeert in een repository kan je (meestal) kiezen of je de data volledig open, gedeeltelijk of niet ter beschikking stelt. In sommige situaties zijn er beperkingen om de data open te stellen omwille van embargo's, privacy, etc. 

Data hergebruik

Om andere onderzoekers de mogelijkheid te geven om je data te 'hergebruiken' zijn er een aantal tools ontwikkeld die hergebruik mee ondersteunen:

  • Je kan een copyright licentie toekennen via Creative Commons. Het grootste voordeel van Creative Commons-licenties is dat ze wereldwijd juridisch erkent worden; 
  • Door een unieke Digital Object Identifier (DOI) toe te kennen aan je dataset maak je de data steeds vindbaar én citeerbaar.  Een aantal van de repositories zoals bijvoorbeeld Zenodo en Gesis datorium, kennen DOIs toe aan de datasets bij deponering; 
  • Een ORCID-id is de unieke identifier voor u als onderzoeker.

Communicatie

Niet alleen academische journals zijn geïnteresseerd (of niet) in de resultaten van wetenschappelijk onderzoek maar ook de rest van de maatschappij.  De communicatiemedewerkers van de faculteit helpen graag bij het opstellen van een persbericht en het schrijven van een artikel voor een niet-academische publicatie.