Datamanagementplan (DMP)

Wat is een datamanagementplan?

Universiteit Gent definieert een Datamanagementplan als volgt: "Een datamanagementplan (DMP) is een formeel document dat beschrijft hoe onderzoekers voor, tijdens en na het onderzoek omgaan met de verzamelde data [...]".

Een goede voorbereiding is het halve werk en dat geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek.  Een DMP kan zorgen voor een vlotter verloop van het project, minder risico's op het vlak van dataveiligheid en tijdsbesparing tijdens het project en bij het afronden ervan.  Onderzoeksinstellingen en funders zullen meer vertrouwen hebben in u wanneer men ziet dat u veel belang hecht aan wetenschappelijke integriteit en het maakt het voor collega-onderzoekers gemakkelijker om de data te begrijpen en juist te interpreteren.

Je kan echter niet alles vooraf inplannen en dus wordt een DMP een 'levend document' genoemd dat je kan blijven aanpassen gedurende het onderzoek. 

DMPonline

De universiteitsbibliotheek heeft een tool ontwikkeld waarmee gemakkelijk een datamanagemeplan kan opmaken gebaseerd op de tool gecreëerd door het Digital Curation Center (UK).

De tool zal u aan de hand van een aantal vragen, helpen om een DMP op te maken.  Die vragen zullen gaan over:

  • Verzamelen/genereren van de data nodig voor het project (welke type, volume, werkwijze, etc.)
  • het beschrijven van de data (metadata)
  • Ethische en juridische omkadering (IPR, licenties, Informed consent dient aangepast te zijn aan de huidige vereisten qua databeheer en -deponering)
  • Bewaring en back-up tijdens het project
  • Selectie, archivering en preservatie van de data na afloop van het project
  • Data delen (met collega's, publiek, etc.)

Als voorbereiding kan u volgende template gebruiken om de nodige informatie te verzamelen om een DMP op te maken.

Wanneer u zoveel mogelijk vragen heeft ingevuld, kan u het document exporteren (xml, pdf) of opslaan om op een later moment aan verder te werken.

Checklist en voorbeelden

Checklists

 

Voorbeelden

Workshop

Workshops rond het gebruik van DMPonline worden georganiseerd door de faculteitsbibliotheek () of de Universiteitsbibliotheek/data stewards ().