File Formats

Niet alle bestandsformaten kunnen op elke computer gebruikt worden of zijn geschikt voor archivering.  De Universiteit raadt dan ook aan om open bestandsformaten te gebruiken die niet afhankelijk zijn van een bepaalde producent. Wanneer dit niet toepasbaar is voor uw vakgebied kan u ook gebruik maken van algemeen aanvaardde bestandsformaten gebruikt in uw vakgebied.

Aangeraden bestandsformaten voor de sociale wetenschappen