Economische onderzoeksdata

Zenodo (EU, CERN, OpenAire)

Zenodo is het archief dat initieel werd opgericht voor de data van het CERN-onderzoeksproject. Ondertussen hebben ze ook het mandaat op zich genomen om datasets waarvoor geen specifiek archief bestaat, op te nemen in hun collectie.

FRED en ALFRED

Fred is een online databank met meer dan 61,000 economische time series uit 48 verschillende nationale (Amerikaanse), internationale, publieke en private bronnen.  Fred is gecreëerd door de Federal Reserve Bank of St. Louis (U.S.A.).

ALFRED, Archival FRED, helpt om oudere 'vintage' economische data te vinden en opnieuw te analyseren met de middelen van vandaag.

Gesis datorium

Het Duitse repository "datorium" (Gesis, Leibniz Association) biedt datasets uit de sociale en economische wetenschappen. 

UK Data Service

www.ukdataservice.ac.uk

  • Klik op 'Get Data' (bovenaan)
  • Klik op 'Key Data' (links)
  • 'International macrodata': bevat data van het IMF, de Worldbank, OECD, United Nations, International Energy Agency en de Human Rights Atlas. Ook rechtstreeks beschikbaar via http://stats.ukdataservice.ac.uk/
  • 'Qualitative / mixed methods': bevat datasets uit kwalitatief onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk maar ook internationaal onderzoek is hierin opgenomen.
  • Verder kan je er cross-national surveys, longitudinal studies, census data, business microdata en administrative data in terugvinden.

CESSDA ERIC

CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) en ERIC (European Research Infrastructure Consortium) voorzien een geïntegreerde dienstverlening voor onderzoeksdata voor de sociale wetenschappen.  Met als doel het promoten van onderzoeksresultaten uit de sociale wetenschappen en het ondersteunen van internationaal onderzoek.

Re3data

Re3data is een internationaal register voor data-archieven. Aan de hand van de zoekfunctie kan je archieven en datasets terugvinden die meer bij je onderwerp passen. Dit register wordt aangeraden om het juiste archief te vinden om later je eigen dataset te deponeren.