Overheidsdata

Data.gov.be

Data.gov.be is een portaalsite voor Belgische overheidsdata. Het portaal heeft de metadata geïntegreerd van volgende instellingen waaronder bijv. FOD Economie (Statbel).

Nationale Bank van België

NBB.stat is de online databank van de Nationale Bank van België met uitgebreide macro-economische statistieken.

Opendataportaal van de Europese Unie

Het opendataportaal van de Europese Unie is een metadatacatalogus van datasets uit de Europese instellingen en andere organen zoals bijv. Eurostat of de Europese Centrale Bank.

UK Data Service

www.ukdataservice.ac.uk

  • Klik op 'Get Data' (bovenaan)
  • Klik op 'Key Data' (links)
  • 'International macrodata': bevat data van het IMF, de Worldbank, OECD, United Nations, International Energy Agency en de Human Rights Atlas. Ook rechtstreeks beschikbaar via http://stats.ukdataservice.ac.uk/
  • 'Qualitative / mixed methods': bevat datasets uit kwalitatief onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk maar ook internationaal onderzoek is hierin opgenomen.
  • Verder kan je er cross-national surveys, longitudinal studies, census data, business microdata en administrative data in terugvinden.