Stage (Toegepaste) economische wetenschappen en handelsingenieur

Info voor studenten

Voor verdere informatie m.b.t. de stage als keuzevak verwijzen we naar de speciale meerjarencursus STAGES FEB / INTERNSHIPS FEB (FX 00004A) op Minerva.

Kies voor ‘Intekenen door te zoeken naar een cursus'.

Info voor bedrijven

Download de informatiefiche.

 

Stagecoördinator (Business) Economics en Business Engineering
Tine Claeys

09/264.33.22

Campus Tweekerken
Gebouw Hoveniersberg
Bureau 100.005
Tweekerkenstraat 2, 9000 Gent