Info voor studenten

Minerva.png

Voor verdere informatie m.b.t. de verplichte stage in de master Handelswetenschappen verwijzen we naar de cursussite ‘Voorbereiding stage in de master Handelswetenschappen’ (FX00015A) op Minerva. Deze is enkel toegankelijk voor 3de Bachelor studenten en schakelstudenten HW.

Masterstudenten HW worden na correcte inschrijving bij aanvang van het academiejaar automatisch toegevoegd aan de cursussite ‘Stage’.