Lerarenopleiding

Lerarenopleiding economieWil je jongeren begeleiden bij het ontwikkelen van hun economische kennis? Wil je jongeren uit de tweede en derde graad in het secundair onderwijs vaardigheden en attitudes bijbrengen? Wens je een beroep waar je hét verschil kan maken? Dan voldoet een loopbaan in het onderwijs aan je verwachtingen. We hebben goede leerkrachten economie nodig!

De UGent en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zetten zich in voor jouw opleiding tot leerkracht economie. In de lerarenopleiding worden je de noodzakelijke technieken aangeleerd om jongeren en volwassen te begeleiden en te motiveren in hun leerproces.

Wil je leerkracht economie worden? Afhankelijk van de startdatum zijn er twee trajecten mogelijk: de specifieke lerarenopleiding en de educatieve master.

Verschil tussen de specifieke lerarenopleiding en educatieve master

Specifieke Lerarenopleiding:

in 2018-2019

Educatieve Master:

vanaf 2019-2020, maar voorbereidings-programma vanaf 2018-2019

Voor wie?
  • studenten die in 2017-2018 afstuderen als master
  • studenten die in 2018-2019 nog enkele vakken van hun master moeten afwerken
  • studenten die in 2018-2019 in tweede bachelor zitten
  • studenten die in 2018-2019 in derde bachelor zitten
  • studenten die in 2018-2019 hun master starten
Programma?

60 studiepunten (studiepunten)

 

- enkel component leraar

90 studiepunten (studiepunten)

- 45 studiepunten component leraar

- 45 studiepunten component domein

+ 15 studiepunten voorbereidingsprogramma

component leraar domein

 

Specifieke lerarenopleiding (SLO)

In academiejaar 2018-2019 kan je nog steeds de specifieke lerarenopleiding volgen en het pedagogische bekwaamheidsbewijs halen! Pas in academiejaar 2019-2020 zal de specifieke lerarenopleiding hervormd worden tot een educatieve master. Voorwaarde hierbij is dat je een masterdiploma hebt of dat je nog slechts enkele vakken van je masteropleiding moet afleggen.

Alle informatie betreffende dit programma vind je op www.lerarenopleiding.ugent.be.

Het specifieke programma voor de lerarenopleiding economie en bedrijfskunde vind je hier.

Meer weten over de specifieke lerarenopleiding in de economie? Kom dan op woensdag 27 juni 2018 om 18u00 naar leszaal 0.013 (gelijkvloers) op campus Tweekerken, gebouw Sint-Pietersplein 7, Sint-Pietersplein 7, 9000 Gent. Schrijf je online in!

Vragen? Mail

Educatieve master - cluster economie

Vanaf academiejaar 2019-2020 wordt op Vlaams niveau de specifieke lerarenopleiding hervormd tot een educatieve master met een sterke wetenschappelijke onderbouw en waarbij je zowel expert wordt in jouw gekozen domein als in het leraarschap. Vanaf dan kan je reeds in de educatieve master instromen na jouw derde jaar bachelor Bestuurskunde & Publiek Management, Economische Wetenschappen, Handelsingenieur, Handelswetenschappen of Toegepaste Economische Wetenschappen. Voorheen kon dit pas na (of tijdens) een masteropleiding. De educatieve masteropleiding omvat 90 studiepunten en wordt voorafgegaan door een voorbereidingsprogramma van 15 studiepunten. Het is dus de bedoeling dat de eerste educatieve master: cluster economie zal afstuderen in januari 2021.

Voorbereidingsprogramma

Heb je interesse in het leraarschap, dan kan je al in 2018-2019 vakken van het voorbereidingsprogramma (15 studiepunten) opnemen in jouw bacheloropleiding. Hiervoor werd een traject 'onderwijs' ontwikkeld binnen het curriculum van de opleidingen Bestuurskunde & Publiek Management, Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen en Toegepaste Economische Wetenschappen. Maar ook handelsingenieurs kunnen instromen in de educatieve master: cluster economie.

Programma (15 studiepunten):

  • Krachtige leeromgevingen (6 studiepunten)
  • Clusterdidactiek Economie (6 studiepunten)
  • Oriëntatiestage (3 studiepunten)

Wie deze vakken niet heeft afgelegd tijdens de bacheloropleiding, zal deze vakken als voorbereidingsprogramma vooraf of tijdens de educatieve masteropleiding volgen.

Masteropleiding

De educatieve master telt 90 studiepunten: 45 studiepunten in de component 'leraar' en 45 studiepunten in de domein component 'economie'.

Programma (90 studiepunten):

Educatieve master: cluster economie
Domeinvakken (45 studiepunten) Component Leraar (45 studiepunten)
Afhankelijk van de gekozen optie (36 studiepunten)1 Klasmanagement en reflectie (4 studiepunten)
De leraar binnen school en maatschappij (4 studiepunten)
Psychologie van de adolescentie (4 studiepunten)
Vakdidactiek economie (6 studiepunten)
Stage (12 studiepunten)
Stage of vakdidactiek of keuzevak (bv. CLIL2) (6 studiepunten)
Masterproef (18 studiepunten = 9 studiepunten domein + 9 studiepunten leraar)3

1 voorbeeld van de domeinvakken bij de educatieve master Cluster economie: TEW optie accountancy zijn de domeinvakken: Audit (6 studiepunten), IFRS (6 studiepunten), Onderzoeksmethoden accountancy (6 studiepunten), Beheerscontrole (6 studiepunten), Consolidatie (3 studiepunten), Internationale auditnormen (3 studiepunten), Accounting in de praktijk (3 studiepunten) en een keuzevak (3 studiepunten)

1 voorbeeld van de domeinvakken bij de educatieve master Cluster economie : Handelswetenschappen optie commercieel beleid zijn de domeinvakken: Koopgedrag (6 studiepunten), Verkoopkanalen en technieken (6 studiepunten), Marketingcommunicatie (6 studiepunten), Marktonderzoek (3 studiepunten), Marketing planning (6 studiepunten) en stage commercieel beleid (9 studiepunten)

2 Content and Language Integrated Learning

3 de masterproef is gericht op integratie van het domein en het leraarschap

Wie reeds over een masterdiploma in het domein 'economie' beschikt, moet enkel nog de component 'leraar' afleggen (45 studiepunten master + 15 studiepunten voorbereidingsprogramma).

Meer weten over de educatieve master (of het bijhorende voorbereidingsprogramma) in de economie? Kom naar ons infomoment op woensdag 27 juni 2018 van 17u00 tot 18u00 in leszaal 0.013 (gelijkvloers), campus Tweekerken, gebouw Sint-Pietersplein 7, Sint-Pietersplein 7, 9000 Gent. Schrijf je online in!

Vragen? Mail

Infomomenten

Meer weten over de educatieve master (of het bijhorende voorbereidingsprogramma) in economie? Kom naar het infomoment voor jouw doelgroep!

  • infosessie voor studenten die nu in tweede of derde bachelor zitten: woensdag 15 mei 2019 van 16u30 tot 17u30 (auditorium Denduyver, campus Tweekerken) >> Schrijf je online in!
  • infosessie voor studenten die nu in een masteropleiding zitten: woensdag 26 juni 2019 van 17u00 tot 18u30 (auditorium 0.013, campus Tweekerken) >> Schrijf je online in!

Een bijkomende troef!

Vorming en opleiding winnen ook in de bedrijfswereld en in de openbare sector aan belang. Het op een didactisch verantwoorde wijze kunnen uiteenzetten van een economisch, commercieel of juridisch onderwerp, zal in om het even welke functie, een gewaardeerde vaardigheid zijn.

Kortom, meer dan één troef om te kiezen voor een bijkomende opleiding tot leerkracht!

Contact

dr. Evelien Opdecam

09/264.35.41