Postgraduaten

Postgraduaten zijn opleidingen die qua structuur afwijken van de master-na-masteropleidingen (bv. minder dan 60 studiepunten, maar toch meer dan 20 studiepunten, afwezigheid van een masterproef, …) of opleidingen die een beroepsvoorbereidend karakter hebben.

De faculteit Economie en Bedrijfskunde biedt 2 postgraduaten aan: