Ann Maes

E-mail
a.maes@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Economie en Bedrijfskunde

Functie
studieloopbaanadviseur
Adres
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent
Werkplaats
Hoveniersberg, gelijkvloerse verdieping lokaal 008
Telefoon
09 264 34 70
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.