Helena Goossens

E-mail
helena.goossens@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Economie en Bedrijfskunde

Functie
kwaliteitsverantwoordelijke
Adres
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent
Werkplaats
Hoveniersberg, verdieping -1 lokaal 004
Telefoon
09 264 33 11
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.