Commissie ZAP-evaluaties

Opdracht

Deze commissie is belast met de specifieke evaluatie van het Zelfstandig Academisch Personeel. De samenstelling dient aan volgende voorwaarden te beantwoorden: voorzitter: de decaan, tenzij de decaan zelf geëvalueerd wordt met het oog op een niet-gecontingenteerde bevordering in het tweede deelkader van het ZAP. Indien de decaan wordt geëvalueerd w de onderwijsdirecteur is lid van de commissie en brengt expliciet verslag uit over de onderwijsevaluaties; ten minste één lid moet een goed zicht hebben op het wetenschappelijk onderzoek. De evaluatiecommissie kan steeds het advies inwinnen van deskundigen die niet tot de commissie behoren. De commissie moet gender-evenwichtig zijn.

Samenstelling

Voorzitter: Patrick Van Kenhove
Secretarissen: Wieland de Caluwe / Silvia Van der Biest (niet-stemgerechtigden)
Leden:

  • Zelfstandig academisch personeel
    • Ignace De Beelde (vicedecaan onderwijs)
    • Bertel De Groote (afkomstig uit integrerende opleidingen)
    • Maggie Geuens (vicedecaan onderzoek)
    • Elsy Verhofstadt (afkomstig uit integrerende opleidingen)