Facultaire HR-commissie

De oprichting van deze commissie werd beslist op de RvB van 6 juli 2017. Deze commissie is belast met de functionele loopbaan (opmaak doelstellingen en toetsing).

Voorzitter: Patrick Van Kenhove (decaan)

Secretaris: Silvia Van der Biest (niet-stemgerechtigd)

Commissieleden:

  • Ignace De Beelde (onderwijsdirecteur)
  • Maggie Geuens
  • Freddy Heylen
  • Frank Naert
  • NN uit andere faculteit
  • NN uit DPO als adviserend lid