Commissie Bibliotheek

Opdracht

In deze commissie komen het beleid en de organisatie van de faculteitsbibliotheek aan bod.

Samenstelling

Voorzitter: Petra Andries
Secretarissen: Micheline Loosvelt, Philippe Standaert
Notulisten: Inge Dooms
Leden: