Commissie Communicatie

Opdracht

Deze commissie staat in voor de organisatie van activiteiten waarbij de faculteit naar buiten treedt, zoals de infodagen voor de abituriënten, de brochures, Alumni-activiteiten, contacten met de pers, . . .

Samenstelling

Voorzitter: Patrick Van Kenhove
Secretarissen: Grégory Maes / Lies Vermeesch
Leden: