Commissie Informatica

Opdracht

Deze commissie is belast met de advisering in verband met en de uitvoering van het facultair beleid inzake informatica.

Samenstelling

Voorzitter: Dirk Van den Poel
Secretarissen: Seppe Lybaert
Leden: