Commissie Internationalisering

Opdracht

Deze commissie is belast met de uitwerking en de implementatie van het facultaire beleid inzake internationalisering en is als dusdanig onder meer belast met het beheer van de facultaire uitwisselingsprogramma's (o.a. Erasmus).

Samenstelling

Voorzitter: Frank Naert (vicedecaan internationalisering)
Secretarissen: Elke De Vidts, Laura Haek, Veronique L’Ecluse, en Nick Provoost
Leden:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Ignace De Beelde (vicedecaan onderwijs)
  • Gerdie Everaert (Economische Wetenschappen)
  • Frederik Gailly (Handelsingenieur)
  • Frank Naert (Bestuurskunde en Publiek Management)
  • Dirk Van den Poel (Masters na Masters)
  • Heidi Vander Bauwhede (Toegepaste Economische Wetenschappen)
  • Luc Van Ootegem (Handelswetenschappen)
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Haya Al-Ailani
  • Els De Wielemaker
 • Studenten (meer info vindt u op www.stuveco.be/leden/stuvers)
  • Stijn Botteldoorne
  • Quentin De Beurme
 • Waarnemend (zonder stemrecht)
  • Geneviève Cochez (afdeling Internationalisering)
  • Maggie Geuens (vicedecaan onderzoek)
  • Veronique Limère (vertegenwoordiger FEB in regionale platformen)
  • Koen Schoors (vertegenwoordiger FEB in regionale platformen)
  • Jacob Vermeire (vertegenwoordiger FEB in COS)