Commissie Internationalisering

Opdracht

Deze commissie is belast met de uitwerking en de implementatie van het facultaire beleid inzake internationalisering en is als dusdanig onder meer belast met het beheer van de facultaire uitwisselingsprogramma's (o.a. Erasmus).

Samenstelling

Voorzitter: Frank Naert
Secretarissen: Elke De Vidts / Veronique L’Ecluse / Nick Provoost
Leden: