Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Opdracht

De commissie kwaliteitszorg onderwijs neemt de volgende opdrachten waar: het aanbrengen van methodes, procedures en nieuwe initiatieven m.b.t. de ontwikkeling van de onderwijsinhoud en van de onderwijsleerprocessen; opvolgen van de resultaten van het vigerend onderwijs en van de vernieuwingen; kritisch reflecteren over onderwijsaanbod, processen en resultaten.

Samenstelling

Voorzitter: Ignace De Beelde (Onderwijsdirecteur)
Secretaris: Flore Penninck (beleidsmedewerker kwaliteitszorg onderwijs)
Leden: