Commissie Nevenactiviteiten

Opdracht

Deze commissie behandelt de aanvragen van academisch personeel voor de uitoefening van nevenactiviteiten. De commissie dient verplicht te bestaan uit de decaan van de faculteit, drie leden van het zelfstandig academisch personeel waarvan hoogstens één nevenactiviteiten uitoefent, één lid van het assisterend academisch personeel, één lid van het administratief en technisch personeel en één student.

Samenstelling

Voorzitter: Patrick Van Kenhove
Secretaris: Wieland de Caluwe (niet-stemgerechtigd)
Leden: