Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Opdracht

Deze commissie is belast met de uitwerking en de implementatie van het facultair onderzoeksbeleid. Deze commissie treedt eveneens op als Facultaire doctoraatscommissie. Deze commissie dient gendervriendelijk te zijn.

Samenstelling

Voorzitter: Freddy Heylen
Secretaris: Damien Decorte / Pieter Blondeel (niet stemgerechtigd)
Leden: