Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Opdracht

Deze commissie is belast met de uitwerking en de implementatie van het facultair onderzoeksbeleid. Deze commissie treedt eveneens op als Facultaire doctoraatscommissie. Deze commissie dient gendervriendelijk te zijn.

Samenstelling

Voorzitter: Maggie Geuens
Secretaris: Damien Decorte / Pieter Blondeel (niet-stemgerechtigd)
Leden:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Dries Benoît
  • Bart Cockx
  • Adelien Decramer
  • Marleen Easton
  • Mirjam Knockaert
  • Sophie Manigart
  • Geert Poels
  • Ilse Ruyssen
  • Koen Schoors
  • Heidi Vander Bauwhede
  • Mario Vanhoucke
  • Patrick Van Kenhove (niet-stemgerechtigd)
  • Joris Voets
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Sophie Maussen
  • Evelien Opdecam
  • Xavier Walthoff-Borm
 • Vaste plaatsvervangende leden (met stemrecht als een stemgerechtigd lid uit dezelfde vakgroep/geleding afwezig is)
  • Freddy Heylen
  • Klaas Mulier
  • Iris Vermeir
  • Tarik Aouam
  • Ellen Wayenberg
  • Elien Meuleman