Opleidingscommissie Handelswetenschappen

Opdracht

De opleidingscommissies zijn permanente adviesorganen van de faculteit m.b.t. het algemeen beleid en de organisatie van het onderwijs van de betrokken opleiding(en).
In dit kader staan zij in voor het bepalen van de doelstellingen, de vormgeving en de praktische uitwerking van de inhoud van het onderwijs, voor het verloop en de begeleiding van de onderwijsleerprocessen en dragen zij verantwoordelijkheid voor de resultaten ervan.
Hun taak omvat tevens de voortdurende optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs.
In die zin zijn zij belast met de totale curriculumconstructie voor een of verschillende opleidingen (ontwikkeling, implementatie en evaluatie).

Samenstelling

Voorzitter: Elsy Verhofstadt
Secretaris: Sebastian Desmidt
Leden:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Philippe Carette
  • Bertel De Groote
  • Len Lemeire
  • Jos Meir
  • Hendrik Slabbinck
  • Alex Vanderstraeten
  • Elsy Verhofstadt
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Kenn Meyfroodt
 • Studenten (meer info vindt u op www.stuveco.be)
  • Laura Aernoudt
  • Aron Bauwens
  • Marcus Dequeker
  • Félice Hostens
  • Steffi Wulbrecht
  • Thiemen Nuttynck
 • Alumni (raadgevende stem)
  • Thomas Goemaere
  • Grégory Maes
  • Sylvie Vandewalle
  • Sven Vermeulen
  • Jasper Vynckier